Strieborná žufanka má víťaza!

13.05.2013 00:17

A je to tu! Súťaž Strieborná žufanka má svojho víťaza. Sú ním kuchárky zo Spojenej školy Novohradská (ZŠ Košická, Gymnázium Jura Hronca), ktoré získali úctyhodných 666 hlasov  a jednoznačne porazili ostatných súťažiacich.

Tím Striebornej žufanky víťazkám srdečne gratuluje! Najbližšie dni môžu očakávať  aj návštevu ich kuchyne a odovzdanie ceny Striebornej žufanky.

 

Celkové poradie:

  1. Spojená škola Novohradská (666)
  2. ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská (181)
  3. Gymnázium Grӧsslingová (77)
  4. ZŠ Tupolevova (44)
  5. Bilingválne gymnázium C. S. Lewis (27)
  6. Súkromné gymnázium a ZŠ Bajkalská (21)
  7. ZŠ Vazovova (13)
  8. ZŠ Grӧsslingová (4)