Kuchársky tím 1.súkromného gymnázia a Súkromnej základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Bajkalskej ulici.

26.03.2013 16:59

Piatym súťažiacim o najsympatickejší tím školskej jedálne - Strieborná žufanka - je kuchárka z 1.súkromného gymnázia a Súkromnej základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Bajkalskej ulici

V tejto jedálni sa nevarí, jedlo dovážajú od externého partnera. 

Tím tejto jedálne je preto špecifický, skladá sa len z jednej kuchárky, ktorá má na starosti výdaj obedov. 

Strieborná žufanka navštívila túto jedáleň v pondelok 25.3.2013. 

Škole ďakujeme za pomoc a ochotu pri fotení. 

Pokiaľ chcete dať hlas tomuto kuchárskemu tímu v súťaži „Strieborná žufanka“, označte „Páči sa mi to“ na konci tohto príspevku.

Podmienky súťaže môžete nájsť tu.

Tím Striebornej žufanky