Súťažné príspevky

18.04.2013 23:35
Do súťaže o cenu striebornej žufanky sa zapojili aj kuchárky zo Základnej školy Tupolevova. Kuchársky tím sme navštívili štvrtok 11.4. 2013. Kuchárkam ďakujeme za milé privítanie a ochotu pri fotení. Pokiaľ chcete dať hlas tomuto súťažnému tímu v súťaži „Strieborná žufanka“, označte...
18.04.2013 13:38
Siedmym tímom, ktorý sa zapojil do súťaže Stieborná žufanka sú kuchárky z Cirkevnej základnej školy Narnia a Bilingválneho gymnázia C.S. Lewis, Beňadická 38. Ide zatiaľ o najpočetnejší kuchársky tím, ktorý sa v súťaži uchádza o vaše sympatie. Strieborná žufanka navštívila školskú jedáleň...
07.04.2013 11:45
V poradí už šiestym tímom, ktorý sa zapojil do súťaže o najsympatickejší kuchársky tím školskej jedálne - Strieborná žufanka, sú kuchárky zo Základnej školy na Vazovovej ulici. Strieborná žufanka navštívila spomínanú jedáleň v pondelok 25.3.2013. Vedúcej školskej jedálne, pani Viere Moravčíkovej...
26.03.2013 16:59
Piatym súťažiacim o najsympatickejší tím školskej jedálne - Strieborná žufanka - je kuchárka z 1.súkromného gymnázia a Súkromnej základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Bajkalskej ulici.  V tejto jedálni sa nevarí, jedlo dovážajú od externého partnera.  Tím tejto...
25.03.2013 17:18
Štvrtým tímom v súťaži o cenu Striebornej žufanky sú kuchárky zo Spojenej školy Novohradská, ktoré sme navštívili v pondelok 25.3.2013. Kuchárkam ďakujeme za milé stretnutie a ochotu pri fotení. Pokiaľ chcete dať hlas tomuto kuchárskemu tímu v súťaži „Strieborná žufanka“,...
17.03.2013 16:33
Tretím súťažným tímom je kuchársky tím Základnej školy s materskou školou M.R. Štefánika na Grӧsslingovej 48. Celému tímu ďakujeme za milé prijatie a ochotu pri fotení. Pokiaľ chcete dať hlas tomuto súťažnému tímu v súťaži „Strieborná žufanka“, označte „Páči sa mi to“ na konci tohto...
17.03.2013 16:28
Druhý tím, ktorý sa zapojil do súťaže, je tím pani Zuzany (vedúcej jedálne) zo základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ulici, ktorý Strieborná žufanka navštívila v piatok 15.3.2013.  Celému tímu ďakujeme za mimoriadnu ochotu pri fotení a milom rozhovore. Pokiaľ chcete dať...
16.03.2013 17:38
Prvým súťažným tímom sú kuchárky z gymnázia Grӧsslingová, ktoré Strieborná žufanka navštívila v piatok 15.3.2013. Celému tímu ďakujeme za mimoriadnu ochotu pri fotení a milom rozhovore. Pokiaľ chcete dať hlas tomuto súťažnému tímu v súťaži „Strieborná žufanka“, označte „Páči sa mi to“ na...