Informácie o projekte Strieborná žufanka

Sme skupina študentov marketingovej komunikácie, ktorí vytvorili projekt “Strieborná žufanka” v rámci predmetu Online marketing. Rozhodli sme sa vytvoriť súťaž o najsympatickejší tím školskej jedálne na základných a stredných školách v Bratislave.

Predpokladáme, že školské kuchárky boli, sú, a navždy ostanú zaujímavou témou nielen pre aktuálnych študentov, ale aj pre absolventov. Na mnohé veci sa časom zabudne, no kuchárky ostávajú legendami. Veríme, že tento projekt zaujme žiakov a študentov zapojených škôl, ale aj širokú verejnosť. 

Tím Striebornej žufanky navštevuje školy z vlastnej iniciatívy, ale privítame, ak sa do projektu zapoja aj študenti zasielaním fotografií kuchárskych tímov (mailom: strieborna.zufanka@gmail.com) a rozšíria tak rady súťažiacich. Viac informácií nájdete v sekcii "Podmienky súťaže".